درباره نشریه
ISSN:
1022-6443
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1361
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن ریاضی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا درفشه
سردبیر:
دکتر روح الله جهانی پور
مدیر اجرایی:
دکتر مژگان محمودی
مسئول اشتراک:
دکتر بختیاری
تلفن:
021-88807775
021-88808855
021-88807795
دورنگار:
021-88807775
021-88808855
021-88807795
سایت اختصاصی:
mct.iranjournals.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، داخل پارک ورشو، پلاک 110
صندوق پستی:
418-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/01
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا درفشه
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: نمودارهای کاملا منظم. ط - طراحی با گروه مشخصی از اتومبیل سازی؛ کدهای دودویی به دست آمده از طرح ها
Mohammad Reza Darafsheh
Professor, University of Tehran
Specialist: Strongly regular graphs; t-Designs with a given group of automorphism; Binary codes obtained from designs
سردبیر
دکتر روح الله جهانی پور
دانشیار دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: آنالیز تصادفی- آنالیز تابعی
Rouhollah Jahanipour
Associate Professor, University of Kashan
Specialist: Random Analysis - Functional Analysis
هیات تحریریه
دکتر علیرضا جمالی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: نظریه گروه ها
Ali Reza Jamali
Professor, Kharazmi University
Specialist: Group Theory
دکتر ابوالفضل رفیع پور
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: آموزش ریاضی
Abolfazl Rafipour
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Math education
دکتر محمد غلام زاده محمودی
استادیار دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: جبر
Mohammad Gholamzadeh Mahmoudi
Assistant Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Algebra
دکتر رستم محمدیان
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جبرهای توپولوژیک
Rostam Mohammadian
Assistant Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Topological Algebra
دکتر علی محمد نظری
دانشیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: جبر خطی عددی
Ali Mohammad Nazari
Associate Professor, University of Arak
Specialist: Numerical linear algebra
دکتر بهنام هاشمی
استادیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جبر خطی عددی و آنالیز بازه ای
Nehnam Hashemi
Assistant Professor, University of Shirazu
Specialist: Numerical Linear Algebra and Interval Analysis
ویراستارفارسی
دکتر سعید مقصودی
دانشیار دانشگاه زنجان
رشته تخصصی: آنالیز هارمونیک
Saeed Maghsoudi
Associate Professor, University of Zanjan
Specialist: Harmonic analysis
مدیر اجرایی
دکتر مژگان محمودی
گروه ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
Mojgan Mahmoudi
Department of Mathematics, Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۹