درباره نشریه
ISSN:
1025-2495
eISSN:
1735-9244
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1366بهمن
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه مواد و انرژی
سردبیر:
دکتر قاسم نجف پور درزی
دبیراجرایی:
دکتر علیرضا خاوندی
ویراستار انگلیسی:
فرهاد بهنام فر
ویراستار انگلیسی:
سعید کاکویی
تلفن:
021-88771578
دورنگار:
021-88771578
سایت اختصاصی:
www.ije.ir
نشانی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان اهورا مزدا، شماره5
صندوق پستی:
1659-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/10
ویراستار انگلیسی
فرهاد بهنام فر
فرهاد بهنام فر

Farhad Behnam Far

سعید کاکویی
سعید کاکویی

Saeid Kakooei

سردبیر
دکتر قاسم نجف پور درزی
استاد تمام lمهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
Ghasem Najafpour Darzi
Full Professor, Faculty of Chemical Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: English
اعضای تحریریه
Om P. Malik
Professor Department of Electrical and Computer Engineering University of Calgary, Alberta, Canada
Specialist: Electrical Engineering
Edgar Clausen
Edgar Clausen
Professor
Specialist: Chemical Engineering
Miriam Balaban
Professor Maheshwara Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Specialist: Desalination, Wastewater Engineering
دکتر مجید ملکی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Molki
Professor Department of Mechanical and Industrial Engineering, School of Engineering, Southern Illinois University Edwardsville
Specialist: Mechanical Engineering
William Hogland
Professor
Specialist: Environmental Engineering, Waste Managment and Recovery, Eco-Technology
دکتر ابراهیم اسماعیل زاده
استاد دانشگاه آنتاریو، کانادا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Esmail Zadeh
Professor University of Ontario Institute of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر حمید نایب هاشمی
استاد
رشته تخصصی: بیومکانیک و مکانیک
Hamid Nayeb Hashemi
Professor Department of Mechanical and Industrial Engineering, Northeastern University, Massachusetts, United States
Specialist: Biomechanics and mechanics
Hamidi Abdul Aziz
Professor
Specialist: wastewater & solid waste management , Environmental Engineering
Abdul Rahman Mohamed
Professor Universiti Sains Malaysia (USM), School of Chemical Engineering
Specialist: Chemical Engineering
Maneesh Jain
Assistant Professor Biochemistry and Molecular Biology University of Nebraska Medical Center
Specialist: Biochemistry and Molecular Biology
دکتر امیرحسین محمودی
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Amir Hossein Mahmoudi
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Mechanical Engineering
Ahmad Fauzi Ismail
Professor Advanced Membrane Technology Research Centre (AMTEC), Univer siti Teknologi Malaysia, Malaysia
Specialist: Wastewater treatment, gas separation processes
دکتر محسن کاوه راد
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohsen Kaveh rad
Professor President of Center for Research in Knowledge Communications (CRKC) - LLC
Specialist: Electrical Engineering
دکتر محسن شاهین پور
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و بیومدیکال
Mohsen Shahin poor
Professor Graduate School of Biomedical Science and Engineering, The University of Maine, Orono, Maine, U.S.A.
Specialist: Mechanical & Biomedical Engineering
Louis J.Thibodeaux
Professor Department of Environmental Sciences, College of the Coast and Environment, Louisiana State University Baton Rouge, LA, USA
Specialist: Environmental Engineering, Chemodynamics
Wan Ramli Wan Daud
Professor uel Cell Institute (SELFUEL), University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia
Specialist: separation processes, fuel cell technology, process system engineering, particle technology, air pollution control
Teng Tjoon Tow
Teng Tjoon Tow
Professor
Specialist: Physical Properties of Aqueous Multi-Component Solutions, Acid Gas Removal, Industrial Wastewater Treatment
Xungai Wang
Professor
Specialist: Electromaterials
Samuel Bodunrin Olufemi Adeloju
Professor School of Chemistry, Clayton, Monash University, Melbourne, Victoria, Australia
Specialist: Expert in Environmental Science, Analytical & Environmental Chemistry Division
دکتر محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
Patrick Tiong Liq Yee
Professor Base Isolation Technology (Asia) Nanyang Technological University, Singapore
Specialist: Structural precast concrete, Seismic base isolation, Earthquake Engineering
دکتر مهدی بداغی
استادیار
رشته تخصصی: مکانیک محاسباتی، مکانیک مواد، مواد هوشمند و سازه
Mahdi Bodaghi
Assistant Professor School of Science and Technology, Nottingham Trent University, Nottingham, UK
Specialist: Computational Mechanics, Mechanics of Materials, Smart Materials and Structures
دکتر کامبیز بدیع
دانشیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی
Kambizkambiz Badie
Associate Professor of Telecommunication Research Center of Iran
Specialist: Computer Engineering, Artificial Intelligence
دکتر مهدی احسان
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mehdi Ehsan
Professor Department of Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر جواد فیض
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی، مهندسی برق و کامپیوتر
Jawad Faiz
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Design and Modeling of Electrical Machines, Electrical Engineering and Computer
دکتر غلامحسین فرهی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholam Hossein Farrahi
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر کیخسرو فیروزبخش
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Keikhosrow Firooz Bakhsh
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر علی حائریان اردکانی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی مواد، علم مواد، نانو مواد، متالورژی پودر
Ali Haerian Ardakani
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Materials Engineering, Material Science, Nano Materials , Powder Metallurgy
دکتر حمید حسن پور
استاد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: مهندسی کامیپوتر - هوش مصنوعی
Hamid Hassan Pour
Professor Faculty of Computer and Information Technology
Shahrood University of Technology
Specialist: Computer Engineering - Artificial Intelligence
دکتر منصور کیانپور راد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: سنتز و تجزیه و تحلیل مولکول های آلی، مونومرها، پلیمرها؛ داروها؛ نانومواد؛ پلیمر و نانو کامپوزیت
Mansoor Keyan Pour Rad
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Synthesis and analysis of organic molecules, monomers, polymers; pharmaceuticals; nanomaterials; polymeric and nano composites
دکتر قاسم نجف پور درزی
استاد تمام lمهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
Ghasem Najafpour Darzi
Full Professor, Faculty of Chemical Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: English
دکتر فریبرز ناطقی الهی
استاد موسسه بین المللی مهندسی زلزله و زلزله شناسی
رشته تخصصی: مهندسی زلزله
Fariborz Nateghi Elahi
Professor of International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Earthquake Engineering
دکتر مرتضی قلی اصانلو
استاد دانشکده معدن ، متالورژی و مهندسی نفت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی معدن
Morteza Gholi Osan Loo
Professor Faculty of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mining Engineering
دکتر جلیل آقا راشدمحصل
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات، الکترونیک، مخابرات
Jalil Agha Rashed Mohassel
Professor Faculty of Engineering
University of Tehran
Specialist: Communication, Electronics, Telecommunications
دکتر سید خطیب الاسلام صدرنژاد
استاد مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: نانومواد و مواد بیولوژیکی
Sayed Khatiboleslam Sadrnezhaad
Professor, Materials Science and Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Nanomaterials and Biomaterials
دکتر علی شکوه فر
استاد دانشکده علوم و مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد، علوم مواد، نانومواد، فناوری نانو، مهندسی مکانیک
Ali Shokuhfar
Professor Faculty of Materials Science and Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Materials Science, Nanomaterials, Nanotechnolog, mechanical engineering
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
دبیراجرایی
دکتر علیرضا خاوندی
ریاست پژوهشگاه مواد و انرژی دانشکده متالورژی و مهندسی مواد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی و مهندسی مواد
Ali Reza Khavandi
Presidency of the Institute of Materials and Energy School of Metallurgy & Materials Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy & Materials Engineerin
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۰۴