درباره نشریه
ISSN:
2322-214x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
دکتر مژگان خدادادی
سردبیر:
دکتر شهربانو عریان
دستیار سردبیر:
مهندس رضا حکیمی مفرد
مدیر اجرایی:
دکتر سینا عطاروشن
مدیرداخلی:
دکتر احمد سواری
ویراستار انگلیسی:
دکتر نسترن ملازاده
تلفن:
061-33348380
دورنگار:
061-33348380
سایت اختصاصی:
jweb.ahvaz.iau.ir
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان، میدان فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات دانشکده
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/08

مجله اکوبیولوژی تالاب وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به منظور گسترش و نشر فعالیت‌های علمی و پژوهشی محققان داخلی کشور به زبان فارسی در زمینه‌های مختلف وابسته به اکوسیستم‌های تالابی (منطبق بر تعریف کنوانسیون رامسر) پذیرای مقالات تحقیقی اساتید و محققان رشته‌های مختلف می‌باشد.این مجله با هدف تبادل اطلاعات علمی بین دانشجویان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی کشور در زمینه های مختلف سیاست، مدیریت و علوم مختلف تالاب‌ها و اکوسیستم‌های وابسته به آن، به صورت دسترسی آزاد در پایگاه های مختلف فضای مجازی نمایه شده تا به عنوان یک منبع با ارزش در اختیار مدیران و محققین قرار گیرد.

اهداف انتشار مجله به طور خلاصه شامل:

  • پل ارتباطی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، نهادهای نظارتی و سازمان‌های مدیریت کننده اکوسیستم‌های تالابی کشور.
  • طرح مسائل کلیدی در ارتباط با اکولوژی، بیولوژی، مدیریت و علوم و فنون اکوسیستم‌های تالابی کشور.
  • انتشار مقالات داوری شده در ارتباط با اکوسیستم‌های تالابی (آب شیرین، لب شور و ساحلی) کشور.
مدیر مسئول
دکتر مژگان خدادادی
دانشیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیولوژی دریا
Mojgan Khodadadi
Associate Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sea biology
دستیار سردبیر
مهندس رضا حکیمی مفرد
مهندس رضا حکیمی مفرد
واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Reza Hakimi Mofrad
Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر شهربانو عریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor
Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
اعضای تحریریه
دکتر مژگان خدادادی
دانشیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: بیولوژی دریا
Mojgan Khodadadi
Associate Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sea biology
دکتر شهربانو عریان
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor
Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
دکتر فروغ پاپهن
دکتر فروغ پاپهن
دانشیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ماهی شناسی
Foroogh Pa Pahn
Associate Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Ichthyology
دکتر رحیم پیغان
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Rahim Peyghan
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Health and Aquatic Diseases
دکتر امیرحسین جاوید
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: محیط زیست
Amir Hosein Javid
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: the environment
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafarzadeh Haghighifard
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر رمضانعلی خاوری نژاد
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: گیاه شناسی، فیزیولوژی گیاهی
Ramezan Ali Khavari Nejad
Professor
Kharazmi University
Specialist: Botanical, Plant Physiology
دکتر حسن زارع مایوان
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: قارچ شناسی، زیست شناسی
Hassan Zare Maivan
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Mycology, biology
دکتر میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
دکتر احسان کامرانی
دانشیار
دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor
University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
دکتر محمود کرمی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زیست شناسی وحوش و ماهی
Mahmood Karami
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Biology and Wildlife
دکتر غلامحسین محمدی
استاد موسسه تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
رشته تخصصی: بیولوژی دریا
Gholam Hosein Mohammadi
Professor, Southern Institute for Aquaculture Research
Specialist: Sea biology
دکتر تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad
Specialist: Fisheries
دکتر ابوالفضل عسکری ساری
دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
رشته تخصصی: شیلات
Abolfazl Askari Sari
Associate Professor Faculty of Agriculture and Natural Resources
Ahvaz Branch, Islamic Azad University
Specialist: Fisheries
دکتر رویا مافی غلامی
استادیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: محیط زیست
Roya Mafi Gholami
Assistant Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: the environment
ویراستار انگلیسی
دکتر نسترن ملازاده
استادیار دانشکده مواد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Nastaran Molla Zadeh
Assistant Professor
Najafabad Branch, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
دکتر سینا عطاروشن
دکتر سینا عطاروشن
استادیار واحد اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Sina Ata Roshan
Assistant Professor Ahvaz branch
Central Office, Islamic Azad University
مدیرداخلی
دکتر احمد سواری
استاد
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor
Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۸