درباره نشریه
ISSN:
2322-214x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مدیر مسئول:
دکتر مژگان خدادادی
سردبیر:
دکتر شهربانو عریان
دستیار سردبیر:
مهندس رضا حکیمی مفرد
مدیر اجرایی:
دکتر سینا عطاروشن
مدیرداخلی:
دکتر احمد سواری
تلفن:
061-33348380
دورنگار:
061-33348380
سایت اختصاصی:
jweb.iauahvaz.ac.ir
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان، میدان فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر مجلات دانشکده
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/19

مجله اکوبیولوژی تالاب وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به منظور گسترش و نشر فعالیت‌های علمی و پژوهشی محققان داخلی کشور به زبان فارسی در زمینه‌های مختلف وابسته به اکوسیستم‌های تالابی (منطبق بر تعریف کنوانسیون رامسر) پذیرای مقالات تحقیقی اساتید و محققان رشته‌های مختلف می‌باشد.

این مجله با هدف تبادل اطلاعات علمی بین دانشجویان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی کشور در زمینه های مختلف سیاست، مدیریت و علوم مختلف تالاب‌ها و اکوسیستم‌های وابسته به آن، به صورت دسترسی آزاد در پایگاه های مختلف فضای مجازی نمایه شده تا به عنوان یک منبع با ارزش در اختیار مدیران و محققین قرار گیرد.

اهداف انتشار مجله به طور خلاصه شامل:

  • پل ارتباطی بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، نهادهای نظارتی و سازمان‌های مدیریت کننده اکوسیستم‌های تالابی کشور.
  • طرح مسائل کلیدی در ارتباط با اکولوژی، بیولوژی، مدیریت و علوم و فنون اکوسیستم‌های تالابی کشور.
  • انتشار مقالات داوری شده در ارتباط با اکوسیستم‌های تالابی (آب شیرین، لب شور و ساحلی) کشور.
مدیر مسئول
دکتر مژگان خدادادی
مژگان خدادادی
دانشیار واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بیولوژی دریا
Mojgan Khodadadi
Associate Professor, Ahvaz branch,
Specialist: Sea biology
دستیار سردبیر
مهندس رضا حکیمی مفرد
رضا حکیمی مفرد
واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
Reza Hakimi Mofrad
Ahvaz branch,
سردبیر
شهربانو عریان
استاد دانشگاه تربیت معلم
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor, Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
هیات تحریریه
دکتر مژگان خدادادی
مژگان خدادادی
دانشیار واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: بیولوژی دریا
Mojgan Khodadadi
Associate Professor, Ahvaz branch,
Specialist: Sea biology
شهربانو عریان
استاد دانشگاه تربیت معلم
رشته تخصصی: بیولوژی، فیزیولوژی جانوری
Shahr Banoo Oryan
Professor, Kharazmi University
Specialist: Biology, animal physiology
دکتر فروغ پاپهن
فروغ پاپهن
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: ماهی شناسی
Foroogh Pa Pahn
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Ichthyology
دکتر رحیم پیغان
رحیم پیغان
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بهداشت و بیماری های آبزیان
Rahim Peyghan
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Health and Aquatic Diseases
امیرحسین جاوید
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: محیط زیست
Amir Hosein Javid
Associate Professor, science and research Branch,
Specialist: the environment
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafar Zadeh Haghighi fard
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر رمضانعلی خاوری نژاد
رمضانعلی خاوری نژاد
استاد دانشگاه تربیت معلم
رشته تخصصی: گیاه شناسی
Ramezan Ali Khavari Nejad
Professor, Kharazmi University
Specialist: Botanical
حسن زارع مایوان
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: قارچ شناسی، زیست شناسی
Hassan Zare Maivan
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Mycology, biology
میرمسعود سجادی
دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: تغذیه ماهی، تغذیه و پرورش آبزیان
Mir Masoud Sajjadi
Associate Professor, Natural Resources, University of Guilan
Specialist: Fish nutrition, Nutrition and Aquaculture
احسان کامرانی
دانشیار دانشگاه هرمزگان
رشته تخصصی: شیلات، ارزیابی ذخایر و پویایی شناسی آبزیان
Ehsan Kamrani
Associate Professor, University of Hormozgan
Specialist: Fisheries, Evaluation of aquatic reservoirs and dynamics
دکتر محمود کرمی
محمود کرمی
استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زیست شناسی وحوش و ماهی
Mahmood Karami
Professor, science and research Branch,
Specialist: Biology and Wildlife
دکتر غلامحسین محمدی
غلامحسین محمدی
استاد موسسه تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
رشته تخصصی: بیولوژی دریا
Gholam Hosein Mohammadi
Professor, Southern Institute for Aquaculture Research,
Specialist: Sea biology
تورج ولی نسب
استاد پژوهشی وزارت جهادکشاورزی
رشته تخصصی: شیلات
Touraj Valinasab
Research Professor, Ministry of Agriculture Jihad,
Specialist: Fisheries
دکتر ابوالفضل عسکری ساری
ابوالفضل عسکری ساری
دانشیار واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: شیلات
Abolfazl Askari Sari
Associate Professor, Ahvaz branch,
Specialist: Fisheries
دکتر رویا مافی غلامی
رویا مافی غلامی
استادیار واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: محیط زیست
Roya Mafi Gholami
Assistant Professor, Ahvaz branch,
Specialist: the environment
ویراستار انگلیسی
دکتر نسترن ملازاده
نسترن ملازاده
استادیار واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی
Nastaran Molla Zadeh
Assistant Professor, Najaf Abad Unit,
مدیر اجرایی
دکتر سینا عطاروشن
سینا عطاروشن
استادیار واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
Sina Ata Roshan
Assistant Professor, Ahvaz branch,
مدیرداخلی
احمد سواری
استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
رشته تخصصی: اقیانوس شناسی
Ahmad Savari
Professor, Khoramshahr Marine Science and Technology University
Specialist: Oceanography