درباره نشریه
ISSN:
2345-6426
eISSN:
2345-6434
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
بیمارستان رضوی
مدیر مسئول:
دکتر رضا سعیدی
سردبیر:
دکتر کامران غفارزادگان
مدیر اجرایی:
آزاده میرشاهی
تلفن:
051-36002893
دورنگار:
051-36002893
سایت اختصاصی:
www.razavijournal.com
نشانی:
مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/08
مدیر مسئول
رضا سعیدی
استادیار دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Reza Saeidi
Assistant Professor, School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
سردبیر
دکتر کامران غفارزادگان
کامران غفارزادگان
دپارتمان تحقیق و آموزش
Kamran Ghaffarzadehgan
Research and Education Department,
هیات تحریریه
دکتر علی تقی زاده کرمانی
علی تقی زاده کرمانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: Oncology and Radiotherapy
Ali Taghi Zadeh Kermani
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: انکولوژي و پرتودرماني
دکتر بهزاد علیزاده
بهزاد علیزاده
Behzad Alizadeh
Horst Sievert
Horst Sievert
دکتر محمد شبستری
محمد شبستری
Mohammad Shabestari
Shakeel Qureshi
Shakeel Qureshi
دکتر افشین حیدری
افشین حیدری
Afshin Heydari
دکتر افسون فضلی نژاد
افسون فضلی نژاد
Afsoon Fazlinezhad
Ahmet Celebi
Ahmet Celebi
دکتر الکساندر سیف علیان
الکساندر سیف علیان
Alexander Seifalian
Alena Skalova
Alena Skalova
علی گرجی
استاد دانشگاه مونستر آلمان
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ali Gorji
Professor,
Specialist: Neurophysiology
علی قبله ای جویباری
علی قبله ای جویباری
دکتر امیرهومن کاظمی
امیرهومن کاظمی
Amir Hooman Kazemi
Amitab Srivastava
Amitab Srivastava
دکتر آرش جوانبخت
آرش جوانبخت
Arash Javanbakht
Baharat Dalvi
Baharat Dalvi
Carl Haasper
Carl Haasper
Gilts Ratcliff
Gilts Ratcliff
Jae Young
Jae Young
دکتر داریوش حمیدی علمداری
داریوش حمیدی علمداری
Daryoush Hamidi Alamdari
دکتر احسان غیورکریمیانی
احسان غیورکریمیانی
Ehsan Ghayoor Karimiani
Erwin Josef Speckmann
Erwin Josef Speckmann
Gabriel Becheanu
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Gabriel Becheanu
Specialist: Pathology
گوردون فرنز
گوردون فرنز
حمیدرضا سیما
استادیار
رشته تخصصی: گوارش
Hamid Reza Sima
Assistant Professor,
Specialist: Gastroenterology
دکتر حسین رضایی زاده
حسین رضایی زاده
Hosein Rezaeizadeh
دکتر کریم حسینی بدخشانی
کریم حسینی بدخشانی
Karim Hosseini Badakhshani
کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor, Breast Cancer Research Center,
Luciana Sutanto
Luciana Sutanto
Luigi p. Badano
Luigi p. Badano
ملیحه دادگرمقدم
ملیحه دادگرمقدم
Manuela Cerina
Manuela Cerina
مسعود امیری
استادیار مرکز تحقیقات تعیین کننده سلامت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Masoud Amiri
Assistant Professor, Social Health Determinants Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر مسعود پزشکی راد
مسعود پزشکی راد
Masoud Pezeshkirad
دکتر محمدحسین رهبر
محمدحسین رهبر
Mohammad Hosein Rahbar
دکتر محمدمهدی قاسمی
محمدمهدی قاسمی
Mohammad Mehdi Ghasemi
Philippe Coulon
Philippe Coulon
Pier Paolo Dal Monte
Pier Paolo Dal Monte
Pierre Henri Deprez
Pierre Henri Deprez
دکتر راد محی الدین
راد محی الدین
Raad Mohiaddin
Rainer Uwe Pvoenneke
Rainer Uwe Pvoenneke
Randas Batista
Randas Batista
Reza Khorooshi
Reza Khorooshi
سعید دستگیری
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست
Saeed Dastgiri
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر سعید اسلامی
سعید اسلامی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی، انفورماتیک پزشکی
Saeed Eslami
Assistant Professor, medical School, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy, Medical Informatics
Serge Brand
Serge Brand
University of Basel, Psychiatric Clinics UPK, Center for Affective, Stress and Sleep Disorders, Switzerland,
Seyed Rujhat Ali Naqbi
Seyed Rujhat Ali Naqbi
دکتر سیدمطهرکمال شجاعی
سیدمطهرکمال شجاعی
Seyed Motahar Kamal Shojaei
دکتر شهریار زهتابچی
شهریار زهتابچی
Shahriar ز
سیامک زارعی قنواتی
متخصص تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: جراحی
Siamak Zarei Ghanavati
Expert, Eye Research, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
Sven G Meuth
Sven G Meuth
Tasneem Zehra Naqbi
Tasneem Zehra Naqbi
Tobias Ruck
Tobias Ruck
Vellingiri Balachandar
Vellingiri Balachandar
Vikesh Kumar Singh
Vikesh Kumar Singh
Werner Paulus
Werner Paulus
Yuri Mc Kee
Yuri Mc Kee
ویراستار انگلیسی
فاطمه ابراهیم زاده
فاطمه ابراهیم زاده
Fatemeh Fatemeh Ebrahimzadeh
آزاده میرشاهی
آزاده میرشاهی
Azadeh Mirshahi
لیلا واعظ زاده مقدس
لیلا واعظ زاده مقدس
Leila Vaezzadeh Moghaddas
مدیر اجرایی
آزاده میرشاهی
آزاده میرشاهی
Azadeh Mirshahi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۵