درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
اردیبهشت ماه 1378
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی ترجمان وحی
مدیر مسئول:
محمد نقدی
سردبیر:
محمد نقدی
تلفن:
021-66978665
021-66978653
سایت اختصاصی:
www.cthq.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین ابوریحان و دانشگاه، ساختمان فروردین، طبقه دهم، واحد 41
تهران، قم بلوار 15 خرداد، بین ابوریحان، تقاطع شهید نظری ثابت، 18-02537789315
صندوق پستی:
3984-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/02/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۶