درباره نشریه
ISSN:
1561-008X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند ماه 1375
صاحب امتیاز:
مجلس خبرگان رهبری (دبیرخانه)
مدیر مسئول:
حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی
سردبیر:
سیدهاشم حسینی بوشهری
جانشین سردبیر:
محمدعلی لیالی
تلفن:
025-37741325
دورنگار:
025-37741325
سایت اختصاصی:
mag.rcipt.ir
نشانی:
قم، خیابان شهدا، کوچه 22، تقاطع اول، فصلنامه حکومت اسلامی
صندوق پستی:
3317
اشتراک:
پست الکترونیک:
hokoomateslami@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/19
مدیر مسئول
حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی

Seyed Ebrahim Raeisi

سردبیر
سیدهاشم حسینی بوشهری
سیدهاشم حسینی بوشهری

Seyed Hashem Hosini Boushehri

جانشین سردبیر
محمدعلی لیالی

Mohammad Ali Layali

اعضای تحریریه
آیت الله محسن اراکی
آیت الله محسن اراکی

Mohsen Araki

حجت الاسلام عباس کعبی

Abbas Kaabi

دکتر محسن قمی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه
Mohsen Qumi
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy
عسکر دیرباز

دکتر عباس کدخدایی
استاد
Abbas Kadkhodaei
professor
آیت الله صادق آملی لاریجانی
استاد فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Sadeq Amoli Larijani
Professor Islamic philosophy and theology
University of Qom
Specialist: Islamic philosophy and theology
آیت الله محمد یزدی
آیت الله محمد یزدی

Mohammad Yazdi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۷۹۴