درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهمن 1371
صاحب امتیاز:
شرکت تعاونی صنایع آبکاری ایران
مدیر مسئول:
عبدالحمید سیفی نهاوندی
سردبیر:
عبدالحمید سیفی نهاوندی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
محسن براتی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
فاطمه ذوقی
مسئول اشتراک:
محسن براتی
سایت اختصاصی:
www.iranplating.com
تلفن همراه:
09121214439
تلفن:
021-46029486
اشتراک:
پست الکترونیک:
ieic_ir@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۶