درباره نشریه
ISSN:
1608-2397
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(مرکز مدیریت شبکه) (معاونت آموزشی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر لاریجانی
سردبیر:
دکتر حمید اکبری
مدیر اجرایی:
سویل بنای رازی
سایت اختصاصی:
www.tebvatazkiye.ir
نشانی:
تهران، شهرک قدس (غرب) ، خیابان سیمای ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طبقه 5
صندوق پستی:
1313-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/26

طب و تزکیه تنها مجله علمی (پزشکی) فرهنگی در سراسر کشور است که از سال 1370 فعالیت خود را آغاز کرده است و هر فصل جدیدترین تحقیقات انجام شده در مسایل پزشکی و فرهنگی را به اطلاع پزشکان و گروه پزشکی قرار می دهد و در هر شماره مقالاتی بعنوان مقالات بازآموزی به صورت مکاتبه‎ای درج می گردد که مورد علاقه اکثر مشترکین است.

مدیر مسئول
محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
سردبیر
دکتر حمید اکبری
حمید اکبری
دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی / فارماسیوتیکس
Hamid Akbari
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
نیلوفر پیکری
استادیار
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Niloofar Peykari
Assistant Professor,
Specialist: Epidemiology
دکتر حمید اکبری
حمید اکبری
دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی / فارماسیوتیکس
Hamid Akbari
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
علی اصغر پیوندی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Asghar Peyvandi
Professor, Ears, throat and nose and head and neck surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
سیدضیاءالدین تابعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
دکتر منوچهر دوایی
منوچهر دوایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Manouchehr Davaie
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
فاطمه رخشانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Fatemeh Rakh Shani
Associate Professor, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
سیدامیرمحسن ضیایی استرآبادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارولوژیست
Seyed Amir Mohsen Ziaee
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urologist
سیدمحمود طباطبایی
استاد مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmood Tabatabaee
Professor, Ethics and Medical History Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
محمود عباسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اخلاق و حقوق پزشکی
Mahmood Abbasi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
عبدالله کریمی
استاد مرکز تحقیقات عفونت اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بالینی / عفونی کودکان
Abdollah Karimi
Professor, ediatric Infections Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
حسین کشاورز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Keshavarz Hossein
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
محمدعلی محققی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی / جراحی عمومی
Mohammad Ali Mohagheghi
Tehran University of Medical Sciences
کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
شهرام یزدانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتوپدی
Shahram Yazdani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic
مدیر اجرایی
سویل بنای رازی
sevil banay razi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۲