درباره نشریه
ISSN:
1022-7768
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1360
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران)
مدیر مسئول:
مهندس میرعلی اصغر زینالی دانالو
سردبیر:
دکتر فتح الله پورفیاض
مسئول اشتراک:
دکتر علی احمدی
تلفن:
026-34764048
026-34764049
دورنگار:
026-34764048
سایت اختصاصی:
www.nsmsi.ir
نشانی:
کرج، کیلومتر 10 اتوبان قزوین، جنب سوپا، انتهای بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی، پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
صندوق پستی:
1575-31375
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/10

شیمی و مهندسی شیمی ایران جهت انتشار نتایج تحقیقات محققین و اساتید دانشگاه ها در رشته های شیمی و مهندسی شیمی و کارشناسان صنایع شیمیایی ایجاد شده است. تبادل افکار و اطلاع رسانی علمی و کمک به زبان علمی از اهداف عمده آن است.

مدیر مسئول
مهندس میرعلی اصغر زینالی دانالو
مربی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mir Ali Asghar Zeinali Danalou
Instructor of Iranian Chemical Industry Development Institute
Specialist: Chemical Engineering
سردبیر
دکتر فتح الله پورفیاض

اعضای تحریریه
دکتر پرویز رشیدی رنجبر
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Parviz Rashidi Ranjbar
Professor School of Chemistry
University of Tehran
Specialist: Organic Chemistry
دکتر محمدرضا جعفری نصر
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت
رشته تخصصی: Chemical Engineering
Mohammad Reza Jafarinasr
Professor Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: مهندسي شيمي
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر داوود رشتچیان
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Davood Rashtchian
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor Department of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر علی اکبر صبوری
استاد تمام مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Full Professor, Institute of Biochemistry and Biophysics
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
دکتر علی خلج
استاد Faculty of Pharmacy
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Ali Khalaj
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر نادر علیزاده مطلق
استاد دانشکده علوم
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیمی تجزیه
Naader Alizadeh Motlagh
Professor Faculty of Science
Tarbiat Modares University
Specialist: Analytical Chemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۰۹