درباره نشریه
ISSN:
2008-2142
eISSN:
2008-2150
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1364
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر علی ربانی
سردبیر:
دکتر غلامرضا ولی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر وحید ضیایی
ویراستار علمی:
دکتر الهه ملکان راد (کاردیولوژی)
ویراستار علمی:
دکتر کیهان صیادپورزنجانی (کاردیولوژی)
ویراستار علمی:
دکتر ماندانا رفیعی (گوارش)
ویراستار علمی:
دکتر بهاره ربانی (ژنتیک)
ویراستار علمی:
دکتر جعفر سلطانی (نوزادان)
ویراستار علمی:
دکتر نکیسا هومن (نفرولوژی)
ویراستار علمی:
دکتر فاطمه محجوب (پاتولوژی)
ویراستار علمی:
دکتر راحله عصاری (رماتیسم و اختلالات خودایمنی)
ویراستار علمی:
دکتر علیرضا توسلی (عصب شناسی)
ویراستار علمی:
دکتر تکتم فقیهی (داروسازی بالینی)
ویراستار علمی:
دکتر ناهید رمضانی (دندانپزشکی)
ویراستار علمی:
دکتر رامین نظری (مراقبت های ویژه)
تلفن:
021-66595522
دورنگار:
021-66595522
سایت اختصاصی:
ijp.tums.pub
نشانی:
تهران، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، پلاک 62
صندوق پستی:
6386-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/29
مدیر مسئول
دکتر علی ربانی
دکتر علی ربانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز کودکان
Ali Rabbani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinology
سردبیر
دکتر غلامرضا ولی زاده
دکتر غلامرضا ولی زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: نوزادان
Gholam Reza Vali Zadeh
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
هیات تحریریه
دکتر غلامحسین امیرحکیمی
دکتر غلامحسین امیرحکیمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص غدد درون ریز کودکان
Gholam Hossein Amir Hakimi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinologist
دکتر فرحناک اسدی
استاد
رشته تخصصی: اطفال، نرولوژیست اطفال
Farah Nak Assadi
Professor,
Specialist: Pediatrics, Pediatric Nephrologists
دکتر محمود حقیقت
دکتر محمود حقیقت
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص گوارش کودکان
Mahmood Haqiqat
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Gastroenterologist
Francis Lecrec
Francis Lecrec
Professor,
Specialist: Pediatrics
Hans D. Ochs
Hans D. Ochs
Professor,
Specialist: Pediatrics
دکتر نیما رضایی
استاد مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Nima Rezaei
Professor, Molecular Immunology Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر ایرج رضوانی
دکتر ایرج رضوانی
استاد
رشته تخصصی: متخصص غدد درون ریز کودکان
Iraj Rezvani
Professor,
Specialist: Pediatric Endocrinologist
Domeniqe Turck
Domeniqe Turck
Professor,
Specialist: Pediatrics
ویراستار انگلیسی
دکتر بهاره ربانی
دکتر بهاره ربانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Bahareh Rabbani
Iran University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر وحید ضیایی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی کودکان
Vahid Ziaee
Professor, Sports Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Rheumatology
کاردیولوژی
ویراستار علمی
دکتر الهه ملکان راد
دکتر الهه ملکان راد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Elaheh Malekan Rad
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر کیهان صیادپورزنجانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Keyhan SayadPour Zanjani
Tehran University of Medical Sciences
گوارش
ویراستار علمی
دکتر ماندانا رفیعی
دکتر ماندانا رفیعی
Mandana Rafeey
ژنتیک
ویراستار علمی
دکتر بهاره ربانی
دکتر بهاره ربانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Bahareh Rabbani
Iran University of Medical Sciences
نوزادان
ویراستار علمی
دکتر جعفر سلطانی
استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
Jafar Soltani
Professor, School of Electrical and Computer, Isfahan University of Technology
نفرولوژی
ویراستار علمی
دکتر نکیسا هومن
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Nakisa Hooman
Iran University of Medical Sciences
پاتولوژی
ویراستار علمی
دکتر فاطمه محجوب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Fatemeh Mahjoub
Tehran University of Medical Sciences
رماتیسم و اختلالات خودایمنی
ویراستار علمی
دکتر راحله عصاری
دکتر راحله عصاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Raheleh Assari
Tehran University of Medical Sciences
عصب شناسی
ویراستار علمی
دکتر علیرضا توسلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Tavasoli
Tehran University of Medical Sciences
داروسازی بالینی
ویراستار علمی
دکتر تکتم فقیهی
دکتر تکتم فقیهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Toktam Faghihi
Tehran University of Medical Sciences
دندانپزشکی
ویراستار علمی
دکتر ناهید رمضانی
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Nahid Ramazani
Faculty of Dentistry, Zahedan University of Medical Sciences
مراقبت های ویژه
ویراستار علمی
دکتر رامین نظری
دکتر رامین نظری
Ramin Nazari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۸۴