درباره نشریه
ISSN:
697x-1608
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه هنر
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن شهرستانی
سردبیر:
دکتر سید حسن شهرستانی
مدیر اجرایی:
دکتر مهرداد کریمی
تلفن:
021-88954601-5
سایت اختصاصی:
www.art.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان دکتر فاطمی - خیابان پروین اعتصامی - خیابان یکم - پلاک 42 - طبقه چهارم - معاونت پژوهشی دانشگاه هنر
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۴