درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1364
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران
مدیر مسئول:
حجت الاسلام عبدالحمید معادیخواه
سردبیر:
ابوالفضل شکوری
مسئول اشتراک:
سید علی اصغر موسوی عبادی
تلفن:
021-22819077
دورنگار:
021-22819077
نشانی:
تهران، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده، کوچه امیدیان، نبش بن بست بهشتی، پلاک 1
صندوق پستی:
1414-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۰