درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
مدیر مسئول:
مهندس امیرحسین کاوه
سردبیر:
محمدعلی دیانتی زاده
مدیر اجرایی:
حبیب برخان خوش
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سیاوش جلالی
تلفن:
021-88746336-7
دورنگار:
021-88746336-7
سایت اختصاصی:
www.ssppm.com
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از پل مدرس، خیابان سرافراز، خیابان دوازدهم، شماره 5، طبقه سوم،
تاریخ به‌روزآوری: 1388/05/27
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۵