درباره نشریه
ISSN:
2008-7721
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1375
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسین عمران ایران
مدیر مسئول:
دکتر بهروز بهنام
سردبیر:
دکتر علیرضا رهایی
تلفن:
021-64545537
سایت اختصاصی:
www.isceiran.org
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، نبش کوچه شهید بالاور، پلاک 1471، طبقه پنجم، ، کدپستی: 1591633311
صندوق پستی:
3386-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/07

اساس: مجله ای است علمی - تخصصی درباره تمام شاخه های مهندسی عمران که به همت اعضای جامعه مهندسی عمران کشور اعم از اعضای هیئت عملی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی یا بدنی اجرایی و بر اساس سیاستهای انجمنهای عملی کشور به چاپ می رسد.

مدیر مسئول
دکتر بهروز بهنام
استادیار دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت ساخت، سازه و زلزله
Behrouz Behnam
Assistant Professor Faculty of Civil Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Construction Management, Structures and earthquakes
سردبیر
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
اعضای تحریریه
دکتر بهروز بهنام
استادیار دانشکده عمران
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- مدیریت ساخت، سازه و زلزله
Behrouz Behnam
Assistant Professor Faculty of Civil Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Construction Management, Structures and earthquakes
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
دکتر محمدحسن بازیار
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی ژئوتکنیک / زلزله
Mohammad Hassan Baziar
Professor School of Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Civil and Environmental Engineering, Geotechnical/ Earthquke Engineering
دکتر فرزاد حاتمی
استادیار مرکز تحقیقات سازه و زلزله
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Farzad Hatami
Assistant Professor Structural and Earthquake Research Center
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Structures
دکتر حمیدرضا صبا
استادیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تفرش
رشته تخصصی: مهندسی عمران- خاک و پی
Hamid Reza Saba
Assistant Professor Faculty of Civil Engineering
Tafresh university
Specialist: Civil Engineering - Soil and Pew
دکتر سعید صبوری
استاد مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Saeed Sabuori
Professor Civil Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر احمد فهیمی فر
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مکانیک سنگ
Ahmad Fahimifar
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Geotechnics, Rock Mechanics