درباره نشریه
ISSN:
1028-3706
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهمن 1375
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حمید چیت چیان
سردبیر:
دکتر سید محمد صادق زاده
مدیرداخلی:
اللهیار قاسمی
روابط عمومی:
مهندس فرزاد خوشنام
تلفن:
021-81606846
سایت اختصاصی:
www.necjournals.ir
دورنگار:
021-81606846
نشانی:
تهران، بزرگراه کردستان، تقاطع نیایش، وزارت نیرو، کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران، نشریه انرژی ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/24

هدف اصلی از انتشار این مجله ضمن اشاعه اندیشه ها، اختراعات و خلاقیت های علمی در سطح ملی و بین المللی، فراهم نمودن وسیله ای جهت تبادل اطلاعات و نتایج پژوهشهای علمی، فنی و تخصصی میان اساتید، دانشمندان و مهندسین ایرانی و جوامع علمی و حرفه ای ملی و بین المللی و اعتلای سطح دانش نظری و عملی است. نشریه همچنین تلاش خواهد نمود که بتواند مجموعه ای مفید و مورد استفاده در اختیار پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارشناسان بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه انرژی قرار دهد. این فصلنامه مقالات علمی و کاربردی در زمینه های گوناگون نظیر منابع انرژی، برنامه ریزی انرژی، فن آوری های انرژی، بهره وری انرژی، انرژی های نو، اقتصاد انرژی، ارتقاء ساختار و خصوصی سازی و محیط زیست را منتشر میسازد.

مدیر مسئول
دکتر حمید چیت چیان
دکتر حمید چیت چیان

Hamid Chitchian

ویراستارفارسی
اللهیار قاسمی
اللهیار قاسمی

Allah Yar Ghasemi

سردبیر
دکتر سید محمد صادق زاده
دانشیار دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مهندسی برق
Seyyed Mohammad Sadeghzadeh
Associate Professor Faculty of Engineering
Shahed University
Specialist: electrical engineering
اعضای تحریریه
دکتر مهدی اشجعی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک - تبدیل انرژی
Mahdi Ashjaee
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: Mechanics - Energy conversion
دکتر محمدعلی عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست - انرژی و محیط زیست
Mohammad Ali Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment - Energy and Environment
دکتر محمودرضا حقی فام
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق - سیستم های قدرت
Mahmood Reza Haghifam
Professor Faculty of Electrical & Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Power - power systems
دکتر شهرام جدید
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق - قدرت
Shahram Jadid
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Electricity - magnitude
دکتر مهدی صادقی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mefdi Sadeghi
Associate Professor
Specialist: Medical Physics
دکتر عباس علی آبادی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abbas Aliabadi
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر سید ابراهیم موسی ترشیزی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مکانیک، طراحی جامدات، مکانیک شکست و تحلیل خرابی
Seyyed Ebrahim Moosavi Tarshizi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: the mechanic, Solids design, fracture mechanics and failure analysis
دکتر داوود منظور
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor
Specialist: Islamic economy
دکتر بهروز محمدکاری

رشته تخصصی: راه و ساختمان (گرایش فیزیک ساختمان)
Behrooz Mohammad Kari

Specialist: Road and Building (Building Physics)
دکتر رامین روشندل
گروه مهندسی انرژی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بهینه سازی سیستم های انرژی ، سیستم های انرژی تجدید پذیر و پایدار ، روش ها و روش های بهینه سازی
Ramin Roshandel
Department of Energy Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Energy Systems Optimization, Renewable and Sustainable Energy Systems, Optimization Techniques and Methodologies
مدیرداخلی
اللهیار قاسمی
اللهیار قاسمی

Allah Yar Ghasemi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۴۶