درباره نشریه
ISSN:
8885-1016
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1366
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
محمدرضا صمیمی تهرانی
مدیر مسئول:
محمدرضا صمیمی تهرانی
تلفن:
021-22802135
دورنگار:
021-22802135
سایت اختصاصی:
www.iranexportsmagazine.com
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی - خیابان میرزاپور (سهیل سابق) - کوچه مهر اول غربی - پلاک 41
اشتراک:
دورنگار:
021-22802135
تاریخ به‌روزآوری: 1379/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۶