درباره نشریه
ISSN:
4409-1024
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تیر 1373
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
سازمان اوقاف و امور خیریه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام احمد شرفخانی
سردبیر:
سید محمدکاظم موسوی متقی
ویراستار فارسی:
مهدی صباغی
تلفن:
025-38187171
دورنگار:
025-38187171
سایت اختصاصی:
www.awqaf.ir
نشانی:
قم، خیابان شهدا (صفاییه) ، کوچه ممتاز ، کوچه 7 ، پلاک 28 ، مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف ، ماهنامه باران
سامانه پیام کوتاه:
3000240400
تلفن همراه:
09305131418
صندوق پستی:
3738-11365
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/02
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۶