درباره نشریه
ISSN:
1609-5707
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پائیز 1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
سردبیر:
دکتر ناصر سلطانی
مدیر اجرایی:
مهندس سعید زردار
کارشناس:
حامد طبرزدی
تلفن:
021-74189196
سایت اختصاصی:
maj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، موقعیت امام صادق (ع) ، ساختمان باقر العلوم (ع) ، معاونت پژوهش و فناوری، دایره نشریات، دفتر مجله
صندوق پستی:
187-16535
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/02
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mohammad Reza Hasani Ahan Gar
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Computer
سردبیر
دکتر ناصر سلطانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Naser Soltani
Professor School of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
اعضای تحریریه
دکتر رضا ابراهیمی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک
Reza Ebrahimi
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: the mechanic
دکتر کارن ابری نیا

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک
Karen Abri Nia

University of Tehran
دکتر جواد اکبری
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک
Javad Akbari
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: the mechanic
دکتر فتح الله امی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دکترای مهندسی مکانیک، گروه هوافضا
Fatollah Ommi
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. in Mechanical Engineering, Aerospace Group
دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده
دانشیار دانشکده مهندسی هوا فضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک
Ali Reza Basohbat Nivinzadeh
Associate Professor Faculty of Aerospace Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: the mechanic
دکتر صادق تابع جماعت
عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مکانیک
Sadegh Tabe Jamaat
Faculty member
Amirkabir University of Technology
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mohammad Reza Hasani Ahan Gar
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Computer
دکتر حسین خدارحمی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Hossein khodarahmi
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر محمدمهدی دوستدار
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Mohammad Mehdi Doost Dar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechani
دکتر جمال زمانی اشنی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Jamal Zamani Ashni
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر محمدحسن سعیدی
دکتر محمدحسن سعیدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک سیالات
Mohammad Hasan Saeedi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Fluid Mechanics
دکتر ناصر سلطانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Naser Soltani
Professor School of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
دکتر مجتبی سمنانی رهبر
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: شیمی
Mojtaba Semnani Rahbar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: chemistry
دکتر مسعود شریعت پناهی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک
Masoud Shariat Panahi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: the mechanic
دکتر محمد صدیقی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مکانیک
Mohammad Sadighi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: the mechanic
دکتر علی غفاری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل و سیستمهای دینامیکی، مهنسی مکانیک، کنترل
Ali Ghaffari
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Controls and Dynamic Systems, Mechanical Engineering, Control
دکتر علیرضا فلاحی آرزودار
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک
Ali Reza Fallahi Arezoo Dar
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: the mechanic
دکتر حجت قاسمی
عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران
Hojjat Ghasemi
Faculty member Faculty of Mechanics
Iran University of Science and Technology
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر سید محسن محسنی شکیب
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Seyyed Mohsen Mohseni Shakib
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر محمود موسوی مشهدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک، مکانیک جامدات
Mahmoud Moosavi Mashhadi
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: the mechanic, Solid Mechanics
دکتر فرشید نجفی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک
Farshid Najafi
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: the mechanic
دکتر علیرضا نداف اسکویی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Ali Reza Naddaf Oskouee
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: تست غیر تخریبی، الاستودینامیک، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
دکتر خداداد واحدی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Khoda Dad Vahedi
Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر عباس وفایی صفت
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Abbas Vafaee Sefat
Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر حسین آتشی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مکانیک
Hosein Atashi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
دکتر محمدرضا الهامی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه جامع امام حسین
Mohamad Reza Elhami
Associate Professor Department of Mechanical Engineering
Imam Hossein University
دکتر سید محمد هاشمی نژاد
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مکانیک
Seyyed Mohammad Hashemi Nejad
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: the mechanic
دکتر سید علی حسینی کرد
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک
Seyyed Ali Hoseini Kord
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: the mechanic
ویراستارفارسی
مهندس اسماعیل دهقانی

رشته تخصصی: مکانیک
Saeed Deh Ghani

Specialist: the mechanic
مدیر اجرایی
مهندس سعید زردار

دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: سلولی مولکولی
Saeid Zardar

Imam Hossein University
Specialist: Molecular cell
کارشناس
حامد طبرزدی
حامد طبرزدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۸