درباره نشریه
ISSN:
1026-6399
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پائیز 1374
صاحب امتیاز:
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی جوادی
سردبیر:
دکتر محمدعلی جوادی
مدیر اجرایی:
علی اصغر عقدایی
مسئول اشتراک:
الهه خاکسار
تلفن:
021-88658960-6
021-88640115-6
دورنگار:
021-88799494
سایت اختصاصی:
www.binajournal.org
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، نبش بلوار شهید ستاری، پلاک 94، بانک چشم جمهوری اسلامی ایران، ، کدپستی: 1968953146
اشتراک:
پست الکترونیک:
mdkatibeh@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/25
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
سردبیر
دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
اعضای تحریریه
دکتر حیدر امینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Heydar Amini
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر کاوه ابری اقدم
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ نوروافتالمولوژی و استرابیسم
Kaveh Abri Aghdam
Assistant Professor medical School
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neuropathology and Strabismus Fellowship
دکتر عباس باقری لطف آبادی

Abbas Bagheri Lotfabad

دکتر علیرضا برادران رفیعی
استاد
رشته تخصصی: فلوشیب قرنیه و سگمان قدامی
Alireza Baradaran Rafii
Professor
Specialist: Corneal flush and anterior segment
دکتر محمد پاکروان
استاد
رشته تخصصی: فلوشیپ گلوکوم
Mohammad Pakravan
Professor
Specialist: Glaucoma Fellowship
دکتر محمدمهدی پرورش
دکتر محمدمهدی پرورش
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Mehdi Parvaresh
Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا جعفری نسب اشکذری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ سگمان قدامی چشم
Mhammad reza Jafarinasab Ashkzari

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Focal Anterior Segment Fellowship
دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
دکتر مریم خیام زاده

رشته تخصصی: متخصص پزشکی اجتماعی
Maryam Khayamzadeh

Specialist: Community Medicine Specialist
دکتر محمدحسین دهقان طرزجانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی، بیوشیمی ، ژنتیک و تغذیه
Mohammad Hossein Dehghan Tarzjany
Associate Professor
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry Specialist, Biochemistry, Genetic, and Nutrition
دکتر مژگان رضایی کنونی
دکتر مژگان رضایی کنونی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آسیب شناسی چشم (افتالموپاتولوژی)
دکتر محمد زارع جوشقانی
استاد گروه چشم پزشکی، مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Zare
Professor Department of Ophthalmology, Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر مهران زارعی قنواتی
دانشیار دانشکده علوم پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: قرنیه و سگمان قدامی
Mehran Zarei Ghanavati
Associate Professor Faculty of Paramedical Sciences
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Cornea and anterior segment
دکتر مسعود سهیلیان
دکتر مسعود سهیلیان
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص چشم
Masoud Soheilian
Professor Department of Ophthalmology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: optometrist
دکتر محسن شهسواری
دکتر محسن شهسواری

دکتر بهرام عین اللهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Bahram Einollahi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر امیر فرامرزی
دکتر امیر فرامرزی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
دکتر سپهر فیضی
دکتر سپهر فیضی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی
دکتر سعید کریمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Saeed Karimi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Management of health services
دکتر فرید کریمیان

رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه وسگمان قدامی
Farid Karimian

Specialist: Anterior corneal flossing
دکتر علیرضا لاشییی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Lashay

Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسین محمدربیع
دانشیار
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
دکتر محمدرضا منصوری
دکتر محمدرضا منصوری

دکتر مهدی یاسری
دکتر مهدی یاسری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehdi Yaseri
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر شاهین یزدانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Shahin Yazdani
Associate Professor Ophthalmic Research Center,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر ضیاءالدین یزدیان
دکتر ضیاءالدین یزدیان

مدیر اجرایی
علی اصغر عقدایی
علی اصغر عقدایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۵۱