درباره نشریه
ISSN:
5311-1735
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1353
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر معصومه جرجانی
سردبیر:
دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی
مدیرداخلی:
فاطمه فکری
تلفن:
021-22439951
021-22439937
دورنگار:
021-22439951
021-22439937
سایت اختصاصی:
pejouhesh.sbmu.ac.ir
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، طبقه سوم، دفتر مجله پژوهش در پزشکی، ، کدپستی: 1985717443
صندوق پستی:
4719-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/03
مدیر مسئول
دکتر معصومه جرجانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارو
Masoumeh Jorjani
Professor Scchool of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
سردبیر
دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی
Abdoljalil Kalantar Hormozi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Plastic Surgery, Reconstructive Plastic Surgery and Burn
اعضای تحریریه
دکتر سعید آصف زاده
دکتر سعید آصف زاده
استاد گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
Saeed Asefzadeh
Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Health Care Management
دکتر رضا ابوفاضلی
استاد دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فناوری پروتئین
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دارویی
Reza Aboo Fazeli
Professor School of Pharmacy & Protein Technology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
دکتر مهیار جان احمدی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Mahyar Janahmadi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر نوید اسفندیاری
استادیار ایمونولوژیست، تورونتو، کانادا
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Navid Esfandiari
Assistant Professor
Specialist: bstetrics and Gynecology
دکتر غلامرضا پورمند
مرکز تحقیقات ارولوژی گروه جراحی کلیه ومجاری ادراری،تناسلی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Pourmand
Urology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد خالق نژادطبری
استاد مرکز تحقیقات جراحی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی کودکان
Ahmad Khaleghnejiad Tabari
Professor Pediatric Surgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Paediatric Surgery
دکتر ژاله رجوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Jaleh Rajavi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
دکتر محمد رخشان
دکتر محمد رخشان
استاد گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mohammad Rakhshan

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر فرزانه رحیمی
استاد گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمدرضا زالی
دانشیار دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ‎‏مدیریت سیستم ها
Mohammad Reza Zali
Associate Professor Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: System Management
دکتر هوشنگ ساغری
دکتر هوشنگ ساغری
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مسعود سهیلیان
دکتر مسعود سهیلیان
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: متخصص چشم
Masoud Soheilian
Professor Department of Ophthalmology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: optometrist
دکتر حبیب الله سعادت
استاد گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: قلب و عروق
دکتر فریده شیوا
دکتر فریده شیوا
دانشیار گروه اطفال
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Farideh Shiva
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر سعدالله شمس الدینی
دکتر سعدالله شمس الدینی
استاد گروه پوست
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: بیماریهای پوست
دکتر سید محمود طباطبایی فر
دکتر سید محمود طباطبایی فر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmoud Tabatabaeifar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر علیرضا ظهیرالدین
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ali Reza Zahiroddin
Professor behavioral Sciences Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر منوچهر قارونی
دکتر منوچهر قارونی
استاد گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: یماری های قلب و عروق
Manouchehr Gharoni
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular diseases
دکتر سید مسعود کیمیاگر
دکتر سید مسعود کیمیاگر
استاد گروه تغذیه انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر صدیقه کیهانی رفقا
دکتر صدیقه کیهانی رفقا
استاد گروه پاتولوژی، دانشگاه اوهایو، آمریکا
دکتر لطیف گچکار
استاد بیماری های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Latif Gachkar
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر حسین گودرزی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی، میکروب شناسی بالینی
Hossein Goudarzi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology, Clinical Microbiology
دکتر پرویز مافی
دکتر پرویز مافی
استاد گروه جراحی پلاستیک وترمیمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مسعود مردانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Masoud Mardani
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Diseases
دکتر نریمان مصفا
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی شناسی
Nariman Mosaffa
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر معصومعلی معصومی
دکتر معصومعلی معصومی
استاد گروه جراحی قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Masom Ali Masoumi
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
صوفی جلالوندی
صوفی جلالوندی

ویراستار انگلیسی
دکتر امیرعلی مافی
دکتر امیرعلی مافی
مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amir Ali Mafi
Hearing Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
مدیرداخلی
فاطمه فکری
فاطمه فکری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۸۶۸