درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
مجید خسروی
مدیر مسئول:
مجید خسروی
نشانی:
تهران، خیابان استاد نجات الهی، کوچه بیمه، پلاک 24، واحد 7
صندوق پستی:
9449-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1392/02/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۹