درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1367
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت نفت بهران (سهامی عام)
مدیر مسئول:
اسعد عزیزی
مدیرداخلی:
حمیدرضا فراهانی
تلفن:
021-22264124-30
سایت اختصاصی:
www.behranoil.com
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید دستگردی (ظفر) ، کوچه شریفی، شماره 2
صندوق پستی:
1633-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1394/11/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲