درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد ماه 1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
مدیر مسئول:
دکتر علی ستاری خواه
سردبیر:
دکتر فرهاد جاویدراد
مدیر اجرایی:
یدالله احمدی زاده
تلفن:
021-66630071
دورنگار:
021-66630071
نشانی:
تهران، میدان آزادی، مهرآبادجنوبی، انتهای خیابان شمشیری، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، ، کدپستی: 1384663113
تاریخ به‌روزآوری: 1390/10/11

این نشریه قبلا با نام پیام شمس منتشر می شده است.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳