درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1375
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود فاطمی عقدا
سردبیر:
دکتر علی کاوه
مدیر اجرایی:
مهندس هدیه شیروانی
تلفن:
021-88255944
021-88255943
021-88255942 ، داخلی: 193
دورنگار:
021-88255944
021-88255943
021-88255942 ، داخلی: 193
سایت اختصاصی:
www.bhrc.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بین شهرک قدس و فرهنگیان- کوی ارشاد
صندوق پستی:
1696-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1387/06/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۰