درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1360
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
معاونت ترویج و نظام بهره برداری
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا جهانسوز
سردبیر:
فیروز خدابنده لو
مدیر اجرایی:
زهرا صفایی
نشانی:
تهران، خیابان آزادی ، بعد از تقاطع نواب ، جنب کلانتری 108 ، ساختمان دکتر حسابی ، طبقه 11
صندوق پستی:
6366-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1388/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۰