درباره نشریه
ISSN:
2008-2525
eISSN:
2251-6190
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1316
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی وجگانی
سردبیر:
دکتر سیدداوود شریفی
مدیر اجرایی:
دکتر منوچهر امینی
مدیرداخلی:
الناز کامرانی
مسئول اشتراک:
امینی
تلفن:
021-61117032
دورنگار:
021-61117032
سایت اختصاصی:
jvr.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی ،نبش خیابان دکتر غریب ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه
صندوق پستی:
6453-14155
اشتراک:
تلفن:
021-61117032
دورنگار:
021-61117032
پست الکترونیک:
jvr@ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/12
مدیر مسئول
دکتر مهدی وجگانی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Mahdi Vojgani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Theriogenology and Obstetrics
مدیر اجرایی
دکتر منوچهر امینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Manouchehr Amini
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
سردبیر
دکتر سیدداوود شریفی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی، تغذیه طیور
seyyed Davood Sharifi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary surgery
هیات تحریریه
دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: بیماریهای داخلی دام های بزرگ
Mohammad Rahim Haji Haji Kolaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
Specialist: Diseases of the Great Livestock
دکتر غلامرضا رزمی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Gholam Reza Razmi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Mashhad University of Medical Sciences
دکتر علی رضاخانی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
Ali Reza Khani
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shirazu
دکتر فرشید صراف زاده رضایی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جراحی دامپزشکی
Farshid Sarraf Zadeh Rezaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر علی فولادی نشتا
استاد کالج سلطنتی هرت فورد شایر، انگلستان
Ali Fouladi Nashta
Professor, University of Hertfordshire, Uk,
دکتر حامد کرمی شبانکاره
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Hamed Karami Shaban Kareh
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences
Mary M.Christopher
Mary M.Christopher
Professor, University of California, Davis, USA,
دکتر هادی منصوری
استاد دانشگاه اورگان، اورگان، امریکا
Hadi Mansouri
Professor, University of Oregan, Oregan, USA,
دکتر سعید نظیفی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی بالینی
Saeed Nazifi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Pathology
دکتر محمد نوری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
Mohammad Nouri
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamram University
دکتر محمد یخچالی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
Mohammad Yakhchali
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia
دکتر مسعود طالب خان گروسی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Masoud Taleb Khan Garoussi
Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر علی رسولی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Ali Rasoli
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
الناز کامرانی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Elnaz Kamrani
Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر سعید بکایی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saeid Bokaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر پرویز تاجیک
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Parviz Tajik
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر محمدجواد قراگوزلو
دکتر محمدجواد قراگوزلو
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: آسیب شناسی دامپزشکی
Mohammad Javad Ghara Gozlou
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Pathology
دکتر سیدمهدی قمصری
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: دانشکده دامپزشکی
Seyyed Mehdi Ghamsari
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Veterinary Surgery
دکتر محمدمهدی کیایی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تغذیه طیور
Mohammad Mahdi Kiaei
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: poultry nutrition
علی طاهری میرقائد
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Ali Taheri Mir Ghaed
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر محمدرضا مخبردزفولی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Mohammad Reza Mokhber Dezfouli
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر حسن مروتی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Hasan Morovvati
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر امید مددگر
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Omid Madadgar
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر بهنام مشگی
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Behnam Meshgi
Associate Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
دکتر مهدی وصفی مرندی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیماری های طیور
Mehdi Vasfi Marandi
Professor, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
Specialist: Poultry Diseases
ویراستارفارسی
دکتر شریل نیکپور
Sheryl Nikpoor
مدیرداخلی
الناز کامرانی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
Elnaz Kamrani
Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۷۷