درباره نشریه
ISSN:
3871-1019
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تابستان 1367
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده مدیریت)
مدیر مسئول:
دکتر سید رضا سیدجوادین
سردبیر:
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
مدیر اجرایی:
جلال غریب
سایت اختصاصی:
jmk.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان الغدیر
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/26

از پاییز 87 این مجله با نام های مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات منتشر می‌شود.

مدیر مسئول
دکتر سید رضا سیدجوادین
استاد دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، منابع انسانی
Seyed Reza Seyedjavadin
Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Human Resources Management, human resources
سردبیر
دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت بازاریابی
Tahmours Hasangholipour
Professor
University of Tehran
Specialist: Marketing Management
مدیر اجرایی
جلال غریب
جلال غریب

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۷