درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
75/6/1
صاحب امتیاز:
وزارت راه و شهرسازی
مدیر مسئول:
سیدقاسم بی نیاز
سردبیر:
سیدقاسم بی نیاز
مدیر اجرایی:
مسعود عبدالکریمی
تلفن:
021-82243074
دورنگار:
021-82243085
نشانی:
تهران، میدان آرژانتین، بلوار آفریقا، ساختمان شهید دادمان، وزارت راه و شهرسازی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، طبقه چهارده شمالی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19

راه ابریشم نشریه اقتصادی، خبری و اطلاع رسانی روابط عمومی وزارت راه و ترابری است که به صورت ماهنامه منتشر می گردد. روش این نشریه انعکاس اخبار، گزارشات و دیدگاه های رسمی وزارت راه و ترابری است و همچنین مطالب و مقالات علمی و تخصصی مربوط به بخش های مختلف حمل ونقل اعم از هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای در آن به چشم می خورد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۴۷