درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1367
صاحب امتیاز:
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیر مسئول:
رحیم نریمانی
سردبیر:
خدیجه اکبری
ویراستار فارسی:
*
مسئول اشتراک:
محمدرضا اصغری
تلفن:
021-88308348
021-88835108
سایت اختصاصی:
mag.navideshahed.com/home/category/journals
نشانی:
تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار، شماره 5
صندوق پستی:
193-15715
اشتراک:
تلفن:
021-88308348
دورنگار:
021-88308348
پست الکترونیک:
shahedmag@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/13

شاهد نوجوان ماهنامه ای فرهنگی، اجتماعی است و مخاطبان آن جوانان به ویژه فرزندان شاهد هستند. شاهد نوجوان سخنگوی فرزندان شاهد و پیام رسان مکتب شهادت است.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۱۹