درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
پژند سلیمانی
مدیر مسئول:
پژند سلیمانی
سردبیر:
پژند سلیمانی
ویراستار فارسی:
فرزانه فرزانیان
تلفن:
021-22780810
سایت اختصاصی:
www.payamcharsoo.com
نشانی:
تهران، ونک، خیابان آفتاب، کوچه ماهتاب، پلاک 20، طبقه هشتم
تلفن همراه:
09122406959
صندوق پستی:
355-16315
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۰