درباره نشریه
ISSN:
0791-1019
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1368
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
بنیاد اندیشه اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا آزادی
سردبیر:
حسین سرور
مدیر اجرایی:
مریم حمزه لو
تلفن:
021-88897663-5
دورنگار:
021-88897663-5
سایت اختصاصی:
www.al-tahirah.com
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، اول خیابان فاطمی، پلاک 1924
صندوق پستی:
3899-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1395/09/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۳