درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
رامین بابایی
مدیر مسئول:
رامین بابایی
مدیر هنری:
شهرام کسایی
تلفن:
021-88269805
دورنگار:
021-89778634
سایت اختصاصی:
www.titre-sobh.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، تقاطع شریعتی، پلاک 1، واحد 8 (نبش کوچه شیوا)
سامانه پیام کوتاه:
30004554550083
تلفن همراه:
09025483688
روابط عمومی:
تلفن:
021-88269805
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09025483688
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۶