درباره نشریه
ISSN:
1735-9988
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 1377
صاحب امتیاز:
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد (شورای پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر مجید جوادیان زاده
سردبیر:
دکتر سیدعلیرضا افشانی
مدیر اجرایی:
مریم عاقلی بافقی
نشانی:
یزد، بلوار دانشجو، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد،
سایت اختصاصی:
fyazd.farhang.gov.ir
تلفن:
035-36247111
035-36247112
035-36247113
تاریخ به‌روزآوری: 1396/08/15

این نشریه زیر نظر اعضای شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد به انعکاس مقالات، رویدادها و پژوهش های فرهنگی سطح استان یزد پرداخته و در سطح کشور توزیع می شود.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۸