درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1374
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن فیزیوتراپی ایران
مدیر مسئول:
هنگامه رستگار
سردبیر:
دکتر یحیی سخنگویی
سایت اختصاصی:
www.iran-pta.ir
نشانی:
تهران، خ شریعتی،پایین تر از طالقانی،خیابان حقوقی،پ 48،واحد 8
صندوق پستی:
114-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1389/04/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۴