درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
اشکان نصیری واثق
سردبیر:
اشکان نصیری واثق
ویراستار فارسی:
شهره شرافت
تلفن:
076-33626168
076-33626167
دورنگار:
076-33626168
076-33626167
سایت اختصاصی:
www.honarnamamemar.com
نشانی:
بندرعباس، رسالت شمالی، کوی پرواز، خیابان ملاصدرا، کوچه آبان 6، پلاک 14 ، ، کدپستی: 7915897395
تاریخ به‌روزآوری: 1396/10/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰