درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تیر 1372
صاحب امتیاز:
مراد ثقفی
مدیر مسئول:
مراد ثقفی
مسئول اشتراک:
فریبا امیری
تلفن:
021-88952297
دورنگار:
021-88951691
سایت اختصاصی:
www.goftogu.com
نشانی:
تهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان سرپرست شمالی، نبش کوچه خورشید، پلاک 29
تلفن همراه:
09369500182
صندوق پستی:
1488-13145
اشتراک:
پست الکترونیک:
shirazehketab@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۰