درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اردیبهشت 1378
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
شرکت کنترل کیفیت هوا
مدیر مسئول:
سعید ابوالحسنی
سایت اختصاصی:
www.aqcc.org
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید نیکوقدم، پلاک 56،
تاریخ به‌روزآوری: 1390/10/11

نشریه کاملا تخصصی با موضوعات زیست محیطی مربوط به آلودگی هوا و اطلاعات فنی و تخصصی آلودگی هوا

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۰