درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1378
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
شرکت یادمان سازه
مدیر مسئول:
سیدحسین هادیانی
سردبیر:
سوسن اصغری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
بهرنگ اسماعیل زاده
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سیاوش نصیحتی
تلفن:
021-88069185
021-88069095
دورنگار:
021-88069185
021-88069095
سایت اختصاصی:
www.yadman.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شیخ فضل ا… نوری و بزرگراه شهید همت،کنار گذر اختصاصی برج میلاد، شرکت یادمان سازه
صندوق پستی:
1749/14655
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66487345
تاریخ به‌روزآوری: 1389/01/11
امور فنی، بازرگانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، برج مخابراتی تهران «میلاد»
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۰