درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مژگان سیاوشی
مدیر مسئول:
مژگان سیاوشی
سردبیر:
مژگان سیاوشی
مدیر اجرایی:
ماندانا سیاوشی
مدیر هنری:
ترنم سرخی
ویراستار فارسی:
شبنم حسن پور
نشانی:
تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان آزادی، کوچه شهاب شمالی، پلاک 10، واحد 2
تلفن همراه:
09101897124
تلفن:
021-22945785
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88749442
021-88749443
تلفن همراه:
09101897124
تاریخ به‌روزآوری: 1400/07/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۲