درباره نشریه
ISSN:
2588-3585
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
محمدحسین محمدی
مدیر مسئول:
محمدحسین محمدی
سردبیر:
دریا محمدی
مدیر اجرایی:
الناز بافنده
تلفن:
021-26703903
دورنگار:
021-26703913
سایت اختصاصی:
www.alkan.ir
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از میرداماد، بن بست زرین، پلاک 21 ، ساختمان آلکان، طبقه اول
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۷