درباره نشریه
ISSN:
2588-5367
eISSN:
2588-5359
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی ریخته گری ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجید عباسی
سردبیر:
دکتر سید محمدعلی بوترابی
مدیرداخلی:
دکتر محمد رزاقی
تلفن:
021-88824927
021-88827202
سایت اختصاصی:
www.foundingjournal.ir
دورنگار:
021-88823490
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/17

مهندسی ریخته‌گری از زیرشاخه‌های رشته‌ مهندسی مواد و متالورژی است و تحصیل دانشجو در این گرایش تخصصی بیش از 60 سال در ایران سابقه دارد. امروزه با توسعه علوم و فناوری در کشور نیاز به توسعه علمی و پژوهشی ریخته‎گری نیز بیشتر شده است. از این رو انجمن علمی ریخته‌گری ایران بیش از 35 سال است که خدمات متنوع علمی خود را به جامعه ریخته‌گران ایران اعم از صنایع ریخته‌گری، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و صنایع مصرف‌کننده قطعات ریختگی ارائه می‌دهد. فعالیتهای علمی، آموزشی و ترویجی این انجمن طی سالهای متمادی برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، معدنی، سیمان، فلزات اساسی (آهن و فولاد، مس، آلومینیم) خودرو، نیروگاه، دفاع، راه‌آهن مورد استفاده قرار گرفته است. حضور فعال بسیاری از شرکتهای صنعتی در انجمن گواه این فعالیت موثر است. شایان ذکر است که انجمن علمی ریخته‌گری ایران موفق به انتشار  شماره 114 مجله ریخته گری با امتیاز علمی- ترویجی، شده است و به زودی در آبان ماه ششمین همایش بین المللی و یازدهمین کنفرانس داخلی مشترک با انجمن علمی متالورژی ایران را برگزار میکند که این همایش، بیست و نهمین سمینار سالانه این انجمن است.

نظر به اهمیت انتشار دستاوردهای پژوهش‌گران حوزه صنعت و دانشگاه در یک نشریه تخصصی علمی-پژوهشی به زبان فارسی و در راستای توسعه و ترویج علوم و فناوری مرتبط با ریخته گری، این انجمن موافقت کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای انتشار  نشریه جدید خود با عنوان "پژوهش‌نامه ریخته‌گری" را کسب نموده است. این نشریه به صورت فصل‌نامه به زبان فارسی و با رتبه علمی-پژوهشی منتشر می‎شود.

شایان توجه است که سردبیر و اعضای هیات تحریریه این مجله از چهره‌های علمی سرشناس و اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور هستند که فعالیت‌های به‎روز و موثری در زمینه توسعه علمی ریخته‌گری کشور دارند.

مدیر مسئول
دکتر مجید عباسی
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Majid Abbasi
Associate Professor, Department of Materials Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
سردبیر
دکتر سید محمدعلی بوترابی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Seyyed Mohammad Ali Boo Torabi
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
اعضای تحریریه
دکتر حسین آشوری
استاد دانشکده علم و مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Hossein Ashouri
Professor Faculty of Science and Materials Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
دکتر سید محمدعلی بوترابی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Seyyed Mohammad Ali Boo Torabi
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
دکتر جلال حجازی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Jalal Hejazi
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
دکتر محمود حیدرزاده سهی
استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Mahmoud Heydarzadeh Sohi
Professor Faculty of Metallurgy and Materials Engineering
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر مهدی دیواندری
دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، ریخته گری
Mehdi Divandari
Associate Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, Casting
دکتر سعید شبستری
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری، مهندسی مواد و متالورژی
Saeed Shabestari
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting, Materials Engineering and Metallurgy
دکتر مجید عباسی
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Majid Abbasi
Associate Professor, Department of Materials Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
دکتر ناصر ورهرام
دانشیار دانشکده علم و مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گ
Naser Varahram
Associate Professor Faculty of Science and Materials Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and pouring
مدیرداخلی
دکتر محمد رزاقی
استاد انجمن علمی ریخته گری ایران
Mohammad Razaghi
Professor the Scientific Foundry Association of Iran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱