درباره نشریه
ISSN:
1607-2316
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1378
صاحب امتیاز:
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (گروه علوم مهندسی)
مدیر مسئول:
دکتر محمود یعقوبی
سردبیر:
دکتر محمود یعقوبی
مدیرداخلی:
دکتر ملائی پروری
ویراستار فارسی:
فتانه نادری
تلفن:
021-88190433
دورنگار:
021-88190433
سایت اختصاصی:
ijee.ias.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه حقانی، شرق به غرب، خروجی فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران و کتابخانه ملی، فرهنگستان علوم، طبقه اول، گروه علوم مهندسی، ، کدپستی: 1537633111
اشتراک:
پست الکترونیک:
ijee78@ias.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/09

با توجه به گسترش علوم مهندسی و تشکیل فناوریهای فنی و جدید، ضرورت مطالعه، ارزیابی، بازنگری در برنامه های آموزش مهندسی کشور و تدوین روشهای بهینه و ایجاد شاخه های جدید در مهندسی و بازنگری در شیوه های آموزشی نیاز به وجود بستری در کشور داشت که این مجله می تواند بعنوان رابطه صنعت و دانشگاه چنین امکاناتی را در اختیار جامعه علمی کشور قرار دهد.

مدیر مسئول
دکتر محمود یعقوبی
استاد حرارت وسیالات، مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Thermo-Fluid, Mechanical Engineering
University of Shirazu
Specialist: Mechanical Engineering
سردبیر
دکتر محمود یعقوبی
استاد حرارت وسیالات، مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Thermo-Fluid, Mechanical Engineering
University of Shirazu
Specialist: Mechanical Engineering
اعضای تحریریه
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر جلال حجازی
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی، انجماد و ریخته گری
Jalal Hejazi
Professor Faculty of Materials Science and Metallurgy
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy, freezing and casting
دکتر رهبر رحیمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Rahbar Rahimi
Professor Faculty of Chemical Engineering
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: chemical engineering
دکتر مهدی سهرابی
استاد دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: رفتار حرکتی
Mahdi Sohrabi
Professor Faculty of Energy and Physics
Amirkabir University of Technology
Specialist: Motor Behavior
دکتر ابراهیم شیرانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ebrahim Shirani
Professor دانشکده مهندسي مکانيک
Isfahan University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر جواد فیض
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی، مهندسی برق و کامپیوتر
Jawad Faiz
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Design and Modeling of Electrical Machines, Electrical Engineering and Computer
دکتر خدایار ابیلی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، برنامه ریزی آموزشی
Khada Yar Abili
Professor
University of Tehran
Specialist: Management
دکتر رضوان حکیم زاده
دانشیار برنامه ریزی درسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Rezvan Hakimzadeh
Associate Professor, Deparment of curriculum and instruction
University of Tehran
Specialist: Curriculum Development
دکتر عزت الله نادری
دکتر عزت الله نادری
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی
Ezatollah Naderi
Professor
Kharazmi University
Specialist: psycology
دکتر محمد مدرس یزدی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات، مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی
Mohammad Modarres Yazdi
Professor Faculty of Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Operation Research, Engineering, Computer Science, Chemical Engineering
دکتر محمدرضا اسلامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، جامدات
Mohammad Reza Eslami
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering, solids
دکتر مهدی بهادری نژاد
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mehdi Bahadori Nezhad
Assistant Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر پرویز جبه دارمارالانی
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی برق
Parviz Jabbeh Dar Maralani
Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Electrical and Electronics Engineering
دکتر محمدحسین حلیمی
استاد دانشکده هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زیبایی شناسی و علوم هنر
Mohamad Hossein Halimi
Professor Faculty of fine arts
University of Tehran
Specialist: Aesthetics and Art Science
دکتر پرویز دوامی
استاد دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی
Parviz Davami
Professor Faculty of Engineering and Materials Science
Sharif University of Technology
Specialist: Metallurgical Engineering
دکتر سعید سهراب پور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Saeed Sohrabpour
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر حسن ظهور
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hassan Zohoor
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering
ویراستار فارسی
فتانه نادری
فتانه نادری

Fattaneh Naderi

مدیرداخلی
دکتر  ملائی پروری
دکتر ملائی پروری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۶