درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
آرش نورآقایی
مدیر مسئول:
آرش نورآقایی
سردبیر:
سارا اسدی
روابط عمومی:
سمیرا غفاری
روابط عمومی:
جمشید سعیدی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
خشایار حاج سیدجوادی
تلفن:
021-66942659
021-66942660
سایت اختصاصی:
www.gilgameshmag.com
نشانی:
تهران، تهران- خیابان ستارخان- ابتدای خیابان باقرخان- پلاک 114 واحد 3 ، کدپستی: 141613454
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸