درباره نشریه
ISSN:
1681-8970
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری سرواد
مدیر مسئول:
ناهید ایمانی تهرانی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
شراره رستمی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
ناهید نصیری
تلفن:
021-88836595
دورنگار:
021-88836595
سایت اختصاصی:
www.behkammag.ir
نشانی:
تهران، خیابان مطهری، خیابان جم، پلاک 12، طبقه چهارم شمالی، واحد 8
صندوق پستی:
753-16315
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88842584-5
تاریخ به‌روزآوری: 1388/06/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۳