درباره نشریه
ISSN:
2538-2276
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
وزارت نیرو
مدیر مسئول:
دکتر حمید چیت چیان
سردبیر:
دکتر داوود منظور
سایت اختصاصی:
www.epprjournal.ir
نشانی:
تهران، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی درب جنوبی پارک ملت، ساختمان اصلی وزارت نیرو، طبقه سوم، دبیرخانه مجله پژوهش های برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی
تلفن:
021-81606846
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/30
مدیر مسئول
دکتر حمید چیت چیان
دکتر حمید چیت چیان
Hamid Chitchian
سردبیر
دکتر داوود منظور
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: اقتصاد اسلامی
Davood Manzoor
Associate Professor,
Specialist: Islamic economy
هیات تحریریه
دکتر مهدی صادقی شاهدانی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mehdi Sadeghi Shahdani
Associate Professor,
Specialist: Economic Sciences
دکتر مهدی اشجعی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک - تبدیل انرژی
Mahdi Ashjaee
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tehran
Specialist: Mechanics - Energy conversion
دکتر علی اکبر افضلیان
دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: برق-قدرت، کنترل
Ali Akbar Afzalian
Associate Professor, School of Electrical Engineering, Shahid Beheshti University
Specialist: Electricity-power, Control
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، شیمی-طراحی فرآیند
Mohammad Reza Omidkhah Nasrin
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Chemistry-process design
دکتر مسعود درخشان
استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: اقتصاد انرژی
Masoud Derakhshan
Professor, Faculty of Economics, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Energy Economy
دکتر شهرام جدید
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق - قدرت
Shahram Jadid
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Electricity - magnitude
دکتر محمودرضا حقی فام
استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برق - سیستم های قدرت
Mahmood Reza Haghifam
Professor, Faculty of Electrical & Computer Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Power - power systems
دکتر غلامرضا حیدری
استاد پژوهشگاه نیرو
رشته تخصصی: مدیریت -سیاستگذاری بخش عمومی
Gholam Reza Heydari
Professor of Energy Research,
Specialist: Management - Public Sector Policing
دکتر مهدی صادقی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mefdi Sadeghi
Associate Professor,
Specialist: Medical Physics
دکتر محمدعلی عبدلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست - انرژی و محیط زیست
Mohammad Ali Abdoli
Professor, University of Tehran
Specialist: Environment - Energy and Environment
دکتر محمدصادق قاضی زاده
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی برق، برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت
Mohammad Sadegh Ghazizadeh
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: electrical engineering, Planning and operation of power systems
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴