درباره نشریه
eISSN:
2322-4339
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی ایمانیه
سردبیر:
دکتر امیررضا دهقانیان
جانشین سردبیر:
دکتر معصومه رامبد
تلفن:
071-32122970
دورنگار:
071-32122970
سایت اختصاصی:
smsj.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، بلوار زند، خیابان نشاط، باشگاه دانشجویان علوم پزشکی، طبقه دوم، دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/06

با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در علوم پزشکی، جهانی شدن این علوم و ضروت انجام عملکرد مبتنی بر شواهد لازم است که اعضای تیم سلامتی و درمانی از طریق الکترونیک نسبت به یافته های تحقیقاتی، اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند. انتشار نشریه ای به زبان فارسی فرصتی را برای محققین فراهم نموده تا با دسترسی آسان به منابع موجود با مشکلات و چالش های موجود در بستر کشورمان آشنایی یافته و زمینه تحقیقات بیشتر را فراهم سازد.

مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش کودکان
Mohammadmahdi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر امیررضا دهقانیان
گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Amir Reza Dehghanian
Department of Pathology
Shiraz University of Medical Sciences
جانشین سردبیر
دکتر معصومه رامبد
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Masoume Rambod
School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر غلامرضا حاتم
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی
Gholam Reza Hatam
Professor School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology and Mycology
دکتر محمد خمارنیا
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Mohammad Khammarnia
Assistant Professor
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر فروغ رفیعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر حسین محمودیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Hossein Mahmoudian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر لاله خجسته
بخش زبان انگلیسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Laleh Khojasth

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر حسن هاشمی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hassan Hashemi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیریوسف فرهمندی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اسماعیل سلطانی

رضا کافی پور

دکتر نیلوفر پاسیار
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Niloofar Pasyar
School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
نوید امیدی فر

مریم کاراندیش

زهرا فقیه

زینب کریمی

محمدرضا سمایی
محمدرضا سمایی

راضیه نصیرزاده
راضیه نصیرزاده

فاطمه ستوده زاده

حشمت الله اسدی

دکتر عزیز کسانی
استادیار اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Aziz Kassani
Assistant Professor, Community Medicine
Specialist: Epidemiology
اسحاق برفر

Mehran Moghaddam

Kate Khair

دکتر عبدالوهاب باغبانیان

Abdolvahab Bagh Banian
Department of Health Policy, School of Health Sciences, University of Sydney Australia, Sydney, Australia
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۳