درباره نشریه
eISSN:
2322-4339
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی ایمانیه
سردبیر:
دکتر امیررضا دهقانیان
تلفن:
071-32122970
دورنگار:
071-32122970
سایت اختصاصی:
smsj.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، بلوار زند، خیابان نشاط، باشگاه دانشجویان علوم پزشکی، طبقه دوم، دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/16

با توجه به پیشرفتهای حاصل شده در علوم پزشکی، جهانی شدن این علوم و ضروت انجام عملکرد مبتنی بر شواهد لازم است که اعضای تیم سلامتی و درمانی از طریق الکترونیک نسبت به یافته های تحقیقاتی، اطلاعات مورد نیاز را کسب نمایند. انتشار نشریه ای به زبان فارسی فرصتی را برای محققین فراهم نموده تا با دسترسی آسان به منابع موجود با مشکلات و چالش های موجود در بستر کشورمان آشنایی یافته و زمینه تحقیقات بیشتر را فراهم سازد.

مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی ایمانیه
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش کودکان
Mohammadmahdi Imanieh
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر امیررضا دهقانیان
گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Amir Reza Dehghanian
Department of Pathology, Shiraz University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر غلامرضا حاتم
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی
Gholam Reza Hatam
Professor, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology and Mycology
دکتر محمد خمرنیا
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Moammad Khammarnia
Assistant Professor, Zahedan University of Medical Sciences
دکتر سیدبصیر هاشمی
استاد گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Seyed Basir Hashemi
Professor, Ears, pharynx and nose, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology
دکتر سیدمعصوم معصوم پور
دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ریه شناسی
Seyed Masoom Masoom Pour
Associate Professor, Department of Internal Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonology
دکتر علیرضا مهدی زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Reza Mehdi Zadeh
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمد محمدیان پناه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: رادیوتراپی و آنکولوژی
Mohammad Mohammadianpanah
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر فروغ رفیعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر ناهید ظریف صنایعی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: واحد برنامه ریزی آموزش الکترونیکی، برنامه ریزی آموزشی از راه دور
Nahid Zarif Sanaiey
Associate Professor, Department of eLearning planning, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: E-learning Planning Unit, Distance Educational Planning
دکتر حسین محمودیان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی
Hossein Mahmoudian
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Demographics
دکتر لاله خجسته
بخش زبان انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Laleh Khojasth
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر حسن هاشمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hassan Hashemi
Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیریوسف فرهمندی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۰