درباره نشریه
دوره انتشار:
دوهفته نامه
شروع انتشار:
1377
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
هرمز شجاعی مهر
مدیر مسئول:
دکتر احمد اسماعیل تبار
تلفن:
021-88503981
صندوق پستی:
3751-15815
نشانی:
تهران، خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه 14، پلاک 18، طبقه اول
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/03