درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر احمد کریمی
مدیر مسئول:
دکتر احمد کریمی
سردبیر:
دکتر احمد کریمی
مدیرداخلی:
محمدرضا کریمی
تلفن:
021-44001069
دورنگار:
021-44001069
نشانی:
تهران، میدان صادقیه، بلوار فردوس شرق، شماره 399
سامانه پیام کوتاه:
10002144080063
تاریخ به‌روزآوری: 1396/08/15
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۰