درباره نشریه
ISSN:
4211-1684
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
مهر ماه 1379
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر فرهاد تیمورزاده
مدیر مسئول:
دکتر فرهاد تیمورزاده
سردبیر:
دکتر سیدمحمدرضا سیداحمدیان
مدیر اجرایی:
شهرام علی حسینی
تلفن:
021-88329090
دورنگار:
021-88329090
نشانی:
تهران، میدان هفت تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی، شماره 5،
صندوق پستی:
656-19585
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
از این پس «طبیب مردم» به عنوان جایگزینی برای «درد» خواهد بود
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۰