درباره نشریه
ISSN:
1563-3357
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
پاییز 1379
صاحب امتیاز:
عباس نیکو منظری
مدیر مسئول:
عباس نیکو منظری
مدیر اجرایی:
سهراب دنیابیگی
ویراستار فنی:
محمد حاج زمان
مسئول اشتراک:
سهراب دنیابیگی
تلفن:
021-66050333
021-66020510
دورنگار:
021-66050333
021-66020510
سایت اختصاصی:
www.donya-ye-asansor.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، تقاطع شادمان، ساختمان بانک ملی، پلاک 1، طبقه دوم، واحد 4
صندوق پستی:
4517-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/29

دنیای آسانسور اولین نشریه مستقل فنی و تخصصی در زمینه آسانسور، پله برقی و پیاده روی برقی در ایران می باشد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۵